Taal*maat


Ontwerpend onderzoek & Interactief ontwerp
voor Genootschap Onze Taal 


Bij negen veel geraadpleegde taalkwesties op de website van Onze Taal hebben wij stroomdiagrammen ontworpen. Ze leiden de gebruiker stap voor stap naar het goede antwoord. 

Deze stroomdiagrammen zijn speciaal ontwikkeld voor visueel lerende mensen. Samen met de Taaladviesdienst van Onze Taal hebben wij deze negen taaladviezen middels een ontwerpend onderzoek weten te vangen in een visuele explainer genaamd Taal*maatin opdracht van
Genootschap Onze Taal

jaar
2021

techniek
digitaal ontwerp

i.s.m.
Anneke Ykemasocial –
Instagram 
Runa Dancy
2022 ©
social Runa Dancy –  2021©